បដាអ៊ីដ្រូសែន

ការចាប់យកកាបូន

 • ដំណោះស្រាយការចាប់យកកាបូនរបស់ TCWY

  ដំណោះស្រាយការចាប់យកកាបូនរបស់ TCWY

  • CO2ការដកយកចេញ
  • ចំណីធម្មតា៖ LNG ឧស្ម័នស្ងួត រោងចក្រចម្រាញ់ ស៊ីងហ្គាស ជាដើម។
  • CO2មាតិកា: ≤50ppm

   

  • CO2ការងើបឡើងវិញ
  • ចំណីធម្មតា៖ CO2- ល្បាយឧស្ម័នសម្បូរបែប (ឧស្ម័ន boiler flue, ឧស្ម័ន flue រោងចក្រថាមពល, ឧស្ម័ន kiln ល)
  • CO2ភាពបរិសុទ្ធ: 95% ~ 99% ដោយ vol ។

   

  • Liquid CO2
  • ចំណីធម្មតា៖ CO2- ល្បាយឧស្ម័នសម្បូរបែប
  • CO2ភាពបរិសុទ្ធ៖ តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន