បដាអុកស៊ីហ្សែន

រោងចក្រ CNG/LNG

គម្រោង​ចាក់​សំរាម​ឧស្ម័ន​ទៅ​ LNG ធំ​បំផុត​នៅ​អាស៊ី

រោងចក្រចាក់ហ្គាសទៅ LNG ដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ី

សមត្ថភាព: ឧស្ម័នចំណី 12500Nm3 / ម៉ោង។
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសចិន

250000td-LNG-រោងចក្រ

250000t/d រោងចក្រ LNG

សមត្ថភាព: 250000t / d
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសចិន